Maksuton toisen asteen koulutus kaikille -Allekirjoita!

Kansalaisaloite maksuttomasta 2. asteen koulutuksesta avautuu –
tavoitteena 50 000 nimeä
Rahanpuute on merkittävä kouluttautumisen este nuorille Suomessa. Pelastakaa
Lapset yhdessä lapsi-, vanhempi-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa vaatii,
että lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuus poistetaan kaikin tarvittavin
lakiuudistuksin ja toimenpitein. Tänään avataan kansalaisaloite, joka vaatii
viranomaisilta selvitystä ja toimenpiteitä siirtymiseksi aidosti maksuttomaan toisen
asteen koulutukseen.
Kansalaisaloite avataan maanantaina 18.9. ja järjestöjen tavoitteena on saada kokoon
vähintään 50 000 allekirjoitusta, jotta aloite etenee eduskunnan käsittelyyn.
Opetus peruskoulussa ja toisella asteella on maksutonta, mutta lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoilla on velvollisuus itse hankkia opinnoissa välttämättömät oppikirjat, välineet ja tarvikkeet sekä vastata tutkintomaksuista. Opiskelijoilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella toisella asteella.
Peruskoulun jälkeinen koulutus ei ole yhdenvertaisesti kaikkien nuorten ulottuvilla, vaikka Suomen lainsäädäntö sitä edellyttää. Pelkkä maksuton peruskoulutus ei enää takaa työllistymistä. Nykyiset työmarkkinat edellyttävät vähintään toisen asteen tutkintoa.

Lukion ja ammatillisen koulutuksen kustannukset ovat kalliit: esimerkiksi lukion
suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon ja joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset voivat, alasta ja oppilaitoksesta riippuen, nousta jopa useaan tuhanteen euroon. Tämä asettaa nuoret keskenään eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa paineita vähävaraisten perheiden toimeentulolle.

Aidosti maksuton koulutuspolku aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle mahdollistaa Suomen osaamispotentiaalin hyödyntämisen täysimääräisesti sekä lisää tasa-arvoa perheiden välillä.

Aloitteen vireillepanijoina ovat Pelastakaa Lapset ry, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Finlands Svenska Skolungdomsforbund FSS rf, Nuorten mielenterveysseura -Yeesi ry, Suomen
Vanhempainliitto ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry.

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa 18.9. 2017– 18.3.2018 välisenä aikana
osoitteessa:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2607

Lisätietoja:
Hanna Markkula-Kivisilta, pääsihteeri, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 462 1148,
hanna.markkula-kivisilta@pelastakaalapset.fi