Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Salon yhdistykseltämme on mahdollista hakea avustusta, jos lapsiperheen taloudellinen tilanne on heikko esim. yksinhuoltajuuden, työttömyyden, sairastumisen tms. vuoksi.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

 • Avustusta voi hakea ainoastaan salolaiset lapset, nuoret tai lapsiperheet
 • Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti
 • Summa määräytyy aina tapauskohtaisesti
 • Avustusten myöntämiseen ja vastaanottamiseen kuuluu henkilökohtainen tapaaminen yhteyshenkilön kanssa (esim. kirjastossa, Plazassa tms.)

Tarkistathan, että ajantasaiset yhteystietonne (koko nimi, osoite, puhelinnumero) löytyvät hakemuksesta!

Tiedustelut: salonpela@gmail.com tai keskiviikkoisin puh. 045 188 5022 klo 17-19

Hakuaika: otamme hakemuksia vastaan ympäri vuoden. Tulevat käsittelyajat: 2.8.; 4.10.2017  ***Yhdistyksen kesätauko 15.5.2016-31.7.2017***

Hakemusten toimittaminen: sähköpostin liitteenä salonpela@gmail.com

Jos jokin askarruttaa, voit aina lähettää meille sähköpostia salonpela@gmail.com

Hakuohjeita:

Jos täytät hakemuksen sähköisesti, tallenna se ensin omalle koneellesi, avaa se sitten ja ala täyttää. Muutoin tiedot eivät tallennu. Voit myös tulostaa hakemuksen, täyttää käsin ja skannata sen sähköpostin liitteeksi.

Oppimateriaalituki

 • Lähetä hakemus sähköpostitse salonpela@gmail.com
 • Liitä mielellään mukaan opon/opettajan/rehtorin ”suosituskirje”
 • Yhteyshenkilö on yhteydessä käytännön asioista ja sopii tapaamisen Suomalaiseen kirjakauppaan tilikortin tekemiseksi.
 • Ole aina yhteydessä yhdistykseen uuden lukuvuoden alun lähestyessä! Lähetä esim. sähköpostitse selvitys siitä, jatkuuko tuen tarve

Harrastustuki

 • Täytä jokaisesta hakijasta oma hakemuslomake (yksi harrastus/hakija). Yksi lapsi voi saada tukea enintään kolmen (3) vuoden ajan.
 • Harrastuksen tulee olla ohjattua sekä säännöllistä
 • Lähetä hakemuslomake sähköpostitse salonpela@gmail.com.
 • Yhteyshenkilö on yhteydessä ja sopii käytännön asioista ja tapaamisesta.

Huom! Harrastustukea ei makseta suoraan esim. urheiluseuralle. Jos tuki on jo myönnetty hakijalle, voidaan maksaa seuran tilille hakijan nimellä kirjoitettu lasku. Seura ei siis voi hakea yhdistykseltä harrastustukea, mutta voi toki avustaa hakuprosessissa ja esim. ohjaajat/valmentajat voivat suositella hakijaa!

Jos toimitat kuitin jo esim. maksetusta toimintamaksusta, tulee kuitista näkyä hakijan nimi eli kenen lasku on maksettu.