Syyskokous, tervetuloa!

Yhteisötalo Vinski, Tehdaskatu 13, 2 krs, 24100 Salo
Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen! Alla esityslista käsiteltävistä asioista! lmoitathan tulostasi viimeistään 25.11.22 mennessä salonpela@gmail.com.
Hallitus
ESITYSLISTA 16.11.2022
Salon Pelastakaa Lapset ry
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Aika: maanantaina 28.11.2022
Paikka: Yhteisötalo Vinski, Tehdaskatu 13, 2 krs, 24100 Salo
1.Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen
jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät
7. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
8. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11.Päätetään kokous